Adatkezelési tájékoztató

A Kincskeresőkért Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) a tesztelésre való jelentkezéssel és hírlevél küldésével kapcsolatban kezeli a feliratkozók személyes adatait, kizárólag a tesztelésben való részvétel és hírlevél küldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő neve: Kincskeresőkért Alapítvány
A weboldal címe: www.amappa.hu
Az adatkezelő címe: 1221 Budapest, Arany János út 63. A.
Az adatkezelő elérhetősége: Tel.: +36 303598098, e-mail: info@kincskereso-iskola.hu
Az adatkezelés jogalapja: A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a tesztelésre történő feliratkozáskor hozzájárulását adja a teszteléssel kapcsolatos hírlevelek küldéséhez, valamint az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: A tesztelésre feliratkozó felhasználók.
A kezelt adatok köre: E-mail cím, teljes név.
Az adatgyűjtés célja: Tesztelésben való részvétel biztosítása, ehhez kapcsolódó hírlevelek küldése.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az amappa.hu oldal munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: Az elektronikusan tárolt személyes adatok addig tároljuk, amíg azok törlését az adatok tulajdonosa nem kéri.
A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:
• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
• személyes adatainak helyesbítését,
• személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a megrendelőkérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)