Andóné Nagy Katalin

Személyes kötődés határozta meg, hogy már gyerekkoromban a tanítói pályára készültem. Az azóta eltelt több évtized alatt erre a hivatásra, mint alkotómunkára gondolok. Megismerni az osztályközösségeket, a gyerekeket egyénként, és az ő fejlődésüket megtervezni, megvalósítani, majd elemezni a sikerek és kudarcok miértjét – ez a folyamat tudatosságot, folyamatos előrelépést igényel. A Kincskereső Tagiskola vezetőjeként arra törekszem, hogy kollégáim ezt az alkotómunkát egy szakmai műhely támogató légkörében tehessék, hogy a fejlődés, fejlesztés alapvető igényként jelenhessen meg mindennapi életünkben. Ennek természetes része a MAPPA támogatása is. Reményeim szerint ez a független kezdeményezés – melynek motorja Fejér Zsolt – a gyerekek értelmi és érzelmi növekedéséről tudatosan gondolkodók segítségére lesz.

 

Fejér Zsolt vagyok, egyszerű tanító a sokak közül, akik évtizedek óta  szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát. Minden feleslegesen támasztott akadály, s a méltatlanul alacsony fizetés ellenére. Mert számomra ez a világ egyik legjobb munkája. A mai napig kevés érdekesebb, változatosabb és örömtelibb elfoglaltságot tudok elképzelni annál, mint gyerekekre figyelni, őket megismerni és megérteni, terelgetni, velük dolgozni, együttműködni. Dolgoztam már hivatalban és felnőttekkel is, de egyetlen munkámban sem volt olyan könnyű napi örömhöz és a siker okozta elégedettséghez jutni, mint tanítóként. Szükségünk van rá – gyereknek és felnőttnek egyaránt – hogy az elvégzendő tevékenységünknek lássuk az értelmét. Nekem ez nap mint nap megadatik, s ezért nagyon szerencsésnek érzem magam.

Anno a Tanító szerkesztőjeként, s most a MAPPA munkásaként is azon igyekszem, hogy kollégáim között a nehézségek ellenére is minél többen érezhessék magukat szintén a szerencse lányainak, fiainak. Mert tudom, hogy a gyerekeken ez nem múlik…

 

Fonyódi Gábor vagyok. Pályám Budapest északi csücskében, Újpesten indult, majd délen, a csepeli Kék Iskolában folytatódott, hogy végül megállapodjak középen: immár negyed évszázada a Lauder Javne Iskola tanítója vagyok.

A feladatkészítés és a projektmunkák nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy továbbra is várakozással tekintsek egy-egy új munkanap elé. Csodálkozva figyelem, hogyan változik körülöttem a világ, így, ha tetszik, ha nem, a tanítás mellett a tanulás is része mindennapjaimnak. 

 

Korányi István vagyok. Kanyargós szakmai pályámon három jelentős terület volt: a tanítói, szociológusi és a családsegítő munka.

Örömmel fogadtam a megkeresést, hogy a Mappa előkészítő munkájában vegyek részt. A feladatbankot olyan projektnek tartom, mely hathatósan segíti a gyerekek tanulását, a tanítók munkáját és a szülőket is. Külön öröm, hogy önálló, közösségi kezdeményezés eredménye a Mappa.

A megújulást sosem az „álldogálva menekülők” hozzák. Arra buzdítok mindenkit,  támogassa a Mappát, hogy az folyamatosan gazdagodó és megújuló tartalommal szolgáljon egy jobb iskolát.

 

Magyar Edit vagyok, évtizedek óta tanítóként dolgozom. Pályámat a Várban lévő általános iskolában kezdtem, majd gyerekeim születése után 1990-ben a Lauder Javne Iskolába hívtak tanítani. Itt 18 évet dolgoztam osztálytanítóként, fejlesztőpedagógusként. Már akkor is nagy különbség volt a gyerekek haladási tempója között, azóta egyre sürgetőbbé vált egy ilyen, a differenciált tanulásszervezést valóban segítő feladatbank létrehozása.
Tanulásmódszertani és romaintegrációs képzőként alkalmam volt többféle iskola, sokféle problémájával találkozni, mentorként segíthettem tanítótársaimat.
Szakmai kitérőmet követően ismét a tanítói munkába vetettem magam, az újlipótvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskolában, majd Budakeszin, az otthonomhoz közeli Széchenyi István Általános Iskolában helyezkedtem el. Mivel a következő tanévben nyugdíjba vonulok, felszabaduló időmben a Mappa feladatbank megvalósítását, bővítését szeretném segíteni.
 

Perlusz Andrea vagyok, gyógypedagógus, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán dolgozom. Kiemelt érdeklődési területem a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelés – oktatása és az inklúzió minden szinten, óvodától a befogadó társadalomig. E területeken szereztem a legtöbb gyakorlati tapasztalatot is, utazótanárként integrált hallássérült gyermekeket támogattam, ezenkívül inkluzív iskola fejlesztési projekteket. Nagyon fontosnak tartom a pedagógiai munka egyénre szabottságát és a differenciálását, ezért nagy örömmel támogatom minden tudásommal és lehetőségemmel a MAPPA fejlesztését.

 

Petik Ágota Margit vagyok, a budapesti Kincskereső Iskola tanítója.

A több évtizedes tanítói munkám és az iskolai műhelymunka során szerzett tapasztalatomat és tudásomat több pedagógiai fejlesztésben, innovációban is volt szerencsém kamatoztatni. A 2000-es években a suliNova Kht. megbízása alapján kolléganőimmel együttműködve kutatási és fejlesztési feladatokban vettem részt a szövegértés-szövegalkotás kompetencia és a szociális, életviteli és környezetei kompetenciák területén. Taneszközök, modulok készítése volt a feladatunk. E munka keretében pedagógus-továbbképzéseket, tréningeket is tartottunk.

Ezt követően a Raabe Klett Kiadó több módszertani kiadványában publikáltam feladatsorokat, feldolgozási ötleteket. A Kiadó felkérésére több gyakorló feladatgyűjteményt készítettem kolléganőmmel, Ruzsa Ágnessel.

A szép emlékezetű Tanító című módszertani folyóirat hasábjain rendszeresen publikáltunk változatos tematikájú pedagógiai közléseket.

 

Ruzsa Ágnes vagyok, a Kincskereső Iskola tanítója. 

1990-ben Winkler Márta hívott frissen alakult iskolájába dolgozni, azóta a Kincskereső Iskolában tanítok, minden szakmai közlésemnek ez az iskolai közeg a fő forrása és ihletője.

Több évtizedes tanítói munkám és a folyamatos iskolai műhelymunka mellett a 2000-es években a suliNova kht. keretei között több tananyagfejlesztésben és számos szövegértés-szövegalkotás modul létrehozásában vettem részt. 

Ezt követően a Raabe Kiadó szövegértés szövegalkotás kompetenciafejlesztő feladatbankjának füzeteiben jelentek meg éveken keresztül rendszeresen feladatsoraim és különböző témákhoz kapcsolódó feldolgozási ötleteim. 

Az utóbbi években több gyakorló feladatgyűjtemény társszerzője voltam. A szép emlékezetű, és sajnálatos módon immár két éve megszűnt Tanító című módszertani lap hasábjain kincskeresős kollégáimmal együtt rendszeresen publikáltunk változatos tematikájú pedagógiai közléseket.